Kierunki kształcenia

Zestawienie oddziałów klas pierwszych 

VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 

na rok szkolny 2022/2023 

Baner

L.p.  Nazwa oddziału  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym  Przedmioty uzupełniające  Nauczane języki obce  Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 
1  1A

 dziennikarska 

język polski 

wiedza o społeczeństwie 

warsztaty dziennikarskie  język angielski 

język francuski 

 

języka polski, 

matematyka, 

 język angielski 

oraz jeden wybrany spośród:  

biologia, 

chemia, 

fizyka, 

geografia,  

historia, 

informatyka, 

wos 

2  1B 

językowa 

język angielski 

wiedza o społeczeństwie 

konwersacje  język angielski 

język francuski 

3  1C 

psychologiczna 

biologia 

wiedza o społeczeństwie 

psychologia 

warsztaty twórczego myślenia 

warsztaty skutecznej komunikacji 

język angielski 

język rosyjski 

4  1D 

kosmetyczna 

biologia 

chemia 

wizaż i stylizacja 

biologia kosmetyczna 

chemia kosmetyczna 

język angielski 

język rosyjski 

5  1E 

sztuk pięknych 

historia 

język angielski 

rysunek i malarstwo  język angielski 

język francuski 

6  1F 

fotograficzna 

geografia 

język angielski 

warsztaty fotograficzne 

fotografia 

język angielski 

język rosyjski 

7  1G 

teatralna 

historia 

język polski 

warsztaty teatralne 

elementy choreografii 

warsztaty wokalne 

język angielski 

język francuski 

8  1H 

wokalna 

historia 

język angielski 

warsztaty wokalne  język angielski 

język francuski 

 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
ul. Wierzbowa 7
15-743 Białystok

tel. 85 664 93 31
e-mail: lo7@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony