Historia

 

Historia szkoły

1946r.
Przy ulicy Żwirki i Wigury powstaje Szkoła Ćwiczeń Liceum Pedagogicznego

1965r.
Dotychczasowa szkoła zostaje przemianowana na Szkołę Podstawową nr 27

6 września 1971r.
Szkoła otrzymuje nową siedzibę przy ul. Wierzbowej 7. Nowy rok szkolny rozpoczyna 1623 uczniów. Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 27 zostaje Mikołaj Grygoruk.

15 października 1979r.
Szkoła Podstawowa nr 27, jako pierwsza w Polsce, otrzymuje imię Nauczycieli Tajnego Nauczania oraz sztandar. Dokonano również otwarcia Izby Pamięci Narodowej poświęconej tajnej oświacie na Białostocczyźnie. W uroczystości uczestniczyli m. in. Prezes Zarządu Głównego ZNP – Bolesław Grześ, kuratorzy Oświaty i Wychowania w Białymstoku – Edward Kryński i Suwałkach – Ludwik Bartosiak. Licznie przybyli zasłużeni nauczyciele – organizatorzy i uczestnicy tajnego nauczania.

13 października 1989r.
Odsłonięcie monumentu poświęconego nauczycielom tajnego nauczania. O jego odsłonięcie poproszono nauczycielkę tajnego nauczania, autorkę elementarza wykorzystywanego w czasie okupacji Lucynę Mazurowską i ucznia tajnych kompletów Eugeniusza Hryniwickiego.

1 września 1990r.
W budynku Szkoły Podstawowej nr 27 rozpoczyna działalność VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Jego dyrektorem zostaje mgr Wiesław Różański.

1 września 1991r.
Szkoła Podstawowa nr 27 i VII Liceum Ogólnokształcące tworzą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 kierowany przez mgr Wiesława Różańskiego.

Maj 1994r.
Po raz pierwszy w murach tego budynku miała miejsce matura.

1 września 1996r.
Funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Wiesława Szymańska. Zostaje opracowany i wdrożony do realizacji pierwszy program autorski pani Renaty Łuby w klasie o profilu artystyczno – plastycznym.

1 września 1998r.
Powstaje kolejny program autorski o profilu fotograficzno – plastycznym. Autorem tego programu jest Wiesław Różański.

1 września 1999r.
Reforma oświaty sprawiła, że w budynku przy ul. Wierzbowej 7 zagościła kolejna szkoła Publiczne Gimnazjum nr 10. W przyjaznej atmosferze stworzonej przez dyrekcję i grono pedagogiczne funkcjonują trzy szkoły – VII Liceum Ogólnokształcące, Publiczne Gimnazjum nr 10 i Szkoła Podstawowa nr 27.

31 sierpnia 2002r.
Szkoła Podstawowa nr 27 przestaje istnieć.

1 września 2002r.
Z inicjatywy pani mgr Anny Morawskiej zostaje opracowany i przyjęty do realizacji program autorski klasy z dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi z zakresu teatru, takimi jak warsztaty teatralne, elementy choreografii i interpretacja piosenki. Ta innowacja pedagogiczna - pierwsza tego typu w regionie - daje możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu historii i teorii teatru, kultury żywego słowa, a także muzyki i tańca.

11 czerwca 2003r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących, podtrzymując tradycję Szkoły Podstawowej nr 27, otrzymuje imię Nauczycieli Tajnego Nauczania oraz nowy sztandar ufundowany przez ZNP, ZKR i BWP, Oddziałową Sekcję Emerytów i Rencistów przy zarządzie ZNP, nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych i uczniów.

2004r.
VII Liceum Ogólnokształcące angażuje się w realizację Programu Sokrates – Commenius Asystent Językowy. W dniach 19.01. 2004 – 25.06. 2004 szkoła gości asystenta językowego, pana Christophe’a Fremaux. Odbywają się zajęcia edukacyjne z języka francuskiego oraz warsztaty teatralne prowadzone przez asystenta.

2005r.
15 kwietnia odbywa się z inicjatywy pani Jolanty Trofimiuk pierwsza edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Przyroda poezją i prozą pisana”. Wchodzi on na stale do kalendarza VII LO jako przedsięwzięcie interdyscyplinarne, łączące przedmioty przyrodnicze z humanistycznymi i artystycznymi.

2006r.
1 września funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Jerzy Nowik.
Z inicjatywy pani Elżbiety Iwaszko powstaje redakcja szkolnej gazety „Na sztalugach”

2008/2009
W I semestrze gości w szkole Moises Gutierrez Raimundez z Hiszpanii. Asystent Językowy w ramach programu Commenius prowadzi zajęcia z języka angielskiego oraz hiszpańskiego. Zapoznaje uczniów z kulturą Hiszpanii. Jako osoba uzdolniona artystycznie uczestniczy w zajęciach z plastyki. Pisze bajkę dla dzieci - „Kot Kolor”, która zostaje przetłumaczona i wydana z ilustracjami pani Renaty Kaczyńskiej-Łuby - nauczycielki plastyki. Publikacje uznano za Książkę Roku w kategorii wydawnictw dla dzieci na dorocznym konkursie Światowego Związku Esperantystów w wietnamskim Hanoi w 2012 roku.
W grudniu 2008 roku młodzież naszej szkoły uczestniczy w projekcie „Spotkania z astronomią”. Pracownia fizyki VII LO wzbogaca się dzięki temu o teleskop.

2009/2010
1 września rozpoczyna swoje funkcjonowanie kolejna innowacja pedagogiczna: „Klasa o profilu tanecznym”. Jest to pierwszy w regionie oddział o takim profilu. Pasjonaci tańca oprócz przedmiotów ogólnokształcących poznają tajniki wiedzy o tańcu, historii tańca i ewolucji tańca w XX wieku, podstawy muzyki i rytmiki, a przede wszystkim uczą się różnorodnych gatunków tańca.
Z inicjatywy pani Katarzyny Wildy-Koruch i pana Mirosława Gołowni VII LO przystępuje do programu Press Class - interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego dla szkół, dzięki któremu młodzież poznaje podstawy zawodu dziennikarza i ma okazję publikować swoje artykuły m.in. na portalach społecznościowych, w „Gazecie Współczesnej” i „Kurierze Porannym”
9 kwietnia 2010 roku w Chełmie młodzież z klas teatralnych za przedstawienie „Białe światło śniegu” w reżyserii pani Anny Kołosow-Ostapczuk zdobywa I miejsce - Złotą Maskę na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Szkolnych.

2010/2011
1 września 2010r. zostają wdrożone dwie kolejne innowacje pedagogiczne:
- „Klasa o profilu filmowym” oferująca możliwość zdobycia umiejętności praktycznego kręcenia filmów i teoretycznej wiedzy z zakresu edukacji filmowej, z dodatkowymi zajęciami w formie warsztatów dziennikarskich i filmowych oraz zwiększoną ilością godzin z WOK i języka angielskiego.
- „Klasa o profilu kosmetycznym” będąca odpowiedzią na pojawienie się nowej dziedziny nauki: kosmetologii, która stała się popularnym kierunkiem i zawodem, z dodatkowymi zajęciami z chemii kosmetycznej, biologii kosmetycznej i wizażu. Jest to jedyna taka klasa w naszym regionie, działa przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

31 sierpnia 2011r.
Publiczne Gimnazjum nr 10 przestaje istnieć. W budynku szkoły funkcjonuje tylko VII Liceum Ogólnokształcące.

2011/2012
Młodzież VII LO po raz pierwszy organizuje podlaską edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Zwierciadła”. Idea konkursu zakłada, że przygotowują go młodzi - młodym bez udziału nauczycieli i opiekunów. Formuła festiwalu pozwala rozwinąć kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność młodzieży.

2012/2013
W marcu 2013 roku zostaje zorganizowana przez panią Iwonę Frankowską i panią Elżbietę Olszewską pierwsza Olimpiada Kosmetologiczna adresowana do uczniów Białegostoku i okolic.
W czerwcu 2012 r. pierwsze miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Fizyczno– Fotograficznym „Zjawiska fizyczne wokół nas” zajmuje Mateusz Majewski (z klasy fotograficznej - II f) , który przedstawia na zdjęciu pozorny ruch gwiazd po sklepieniu niebieskim spowodowany ruchem wirowym Ziemi. Szkoła przystępuje z inicjatywy pani Katarzyny Klim - instruktora tańca do projektu „Młodzi w awangardzie, czyli scena poza ławką” w ramach programu Talenty XXI wieku finansowanego przez Departament Edukacji. Liceum otrzymuje grant na realizację musicalu. Odbywają się castingi do spektaklu realizowanego przez nauczycieli przedmiotów artystycznych i uczniów VII LO posiadających zdolności aktorskie, wokalne i taneczne.
W marcu 2013r. młodzież klasy społeczno-dziennikarskiej przystępuje do konkursu edukacyjnego „Rady na elektroodpady”. W nagrodę za nakręcony film uczestniczy w pięciodniowych warsztatach w Drohiczynie n. Bugiem. Wszyscy uczniowie otrzymują też aparaty fotograficzne.
W kwietniu młodzież z klas tanecznych VII LO pod opieką pani Katarzyny Klim współpracuje z Operą Podlaską i Centrum Zamenhofa przy organizacji miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca.
W maju 2013 roku klasy politechniczne w ramach innowacji pedagogicznej zgłoszonej przez panią Jolantę Trofimiuk uczestniczą w projekcie „Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa” opracowanym przez Politechnikę Koszalińską. Szkoła pozyskuje w ten sposób odtwarzacz Blu-Ray i filmy interaktywne do nowoczesnego nauczania fizyki.

2013/2014
VII LO współpracuje z różnymi instytucjami kulturalnymi naszego miasta. Dzięki staraniom Białostockiego Towarzystwa Esperantystów zostaje wydana wielojęzyczna książka dla dzieci „Historia Kuki”, do której ilustracje tworzy uczennica klasy sztuk pięknych - Beata Wirkin.
W grudniu 2013 odbywa się premiera musicalu „Uczeń czarnoksiężnika” zrealizowanego na podstawie tekstów Juliana Tuwima w reżyserii absolwenta VII LO - Przemysława Żmiejki. Spektakl uświetnia obchody Roku Juliana Tuwima w naszym mieście. W marcu 2014 roku musical zostaje wystawiony w Sali Kameralnej Opery Podlaskiej w ramach cyklu „Opera młodych”.

 
isa, dnd.rpg.info.pl   wotc, ogl
VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
ul. Wierzbowa 7
15-743 Białystok

tel. 85 664 93 31
e-mail: lo7@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony