Rada Rodziców

Rada Rodziców przy VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli

Tajnego Nauczania w Białymstoku

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
1. Emilia Nowosielska – przewodniczący
2. Katarzyna Rudzińska – wiceprzewodniczący
3. Justyna Bartnicka – sekretarz
4. Urszula Grodzka
5. Andrzej Stupakowski
6. Ewa Darowska – Olejniuk
7. Maria Sobolewska

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
1. Artur Wróblewski – przewodniczący
2. Katarzyna Fiedorczuk
3. Natalia Kafara-Łubko

 Wpłaty na Radę Rodziców należy kierować na konto:


39 1500 1344 1213 4004 1970 0000

Rada Rodziców przy VII LO
15-743 Białystok
ul. Wierzbowa 7

VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
ul. Wierzbowa 7
15-743 Białystok

tel. 85 664 93 31
e-mail: lo7@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony