Zestawienie oddziałów klas pierwszych 

VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 

na rok szkolny 2023/2024 

 

 

L.p.

Nazwa oddziału

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

Nauczane języki obce

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

1

1A

dziennikarska

język polski

wiedza o społeczeństwie

warsztaty dziennikarskie

język angielski

język francuski

 

 

języka polski,

matematyka,

 język angielski

oraz jeden wybrany spośród:

biologia,

chemia,

fizyka,

geografia,

historia,

informatyka,

wos

2

1B

językowa

język angielski

wiedza o społeczeństwie

konwersacje

język angielski

język francuski

3

1Cr

psychologiczna

biologia

wiedza o społeczeństwie

psychologia

warsztaty twórczego myślenia

warsztaty skutecznej komunikacji

język angielski

język rosyjski

4

1Cf

psychologiczna

biologia

wiedza o społeczeństwie

psychologia

warsztaty twórczego myślenia

warsztaty skutecznej komunikacji

język angielski

język francuski

5

1D

kosmetyczna

biologia

chemia

wizaż i stylizacja

biologia kosmetyczna

chemia kosmetyczna

język angielski

język rosyjski

6

1E

sztuk pięknych

historia

język angielski

grupa 1: rysunek i malarstwo

grupa 2: warsztaty wokalne

język angielski

język francuski

7

1F

fotograficzna

geografia

język angielski

warsztaty fotograficzne

fotografia

język angielski

język rosyjski

8

1G

teatralna

historia

język polski

warsztaty teatralne

elementy choreografii

warsztaty wokalne

język angielski

język francuski

  

Zestawienie do pobrania